Možnosť prihlásiť sa do projektu na pozíciu mentora

je otvorená až do 30.4. 2021.


Dlhé roky diskutuje o tom, že školstvo a vzdelávanie na Slovensku stagnuje a žiada si zásadne reformy. Zlepšenie vzdelávania môže priniesť aj nový projekt s názvom „Učitelia pre 21. storočie„.

Projekt pre rádio REBECA predstavil Jozef Sopoliga, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktorá ho zastrešuje.