Čo ma čaká ako mentora – FAQ

Často kladené otázky

Môže pedagóg odučiť celý úväzok a projektu sa venovať v pracovnom resp. vo svojom voľnom čase (tj. môže odísť zo školy hneď po odučení svojho úväzku)?
Neviem si predstaviť, že by sa to dalo realizovať popri plnom úväzku. Mentor musí byť s učiteľom, ktorého podporuje, na jeho škole počas vyučovania, diskutovať s ním cez voľné hodiny. Musí spoznať prostredie školy, na ktorej učiteľ pôsobí. Práca mentora je aj časovo náročná a nedá sa robiť ako voľnočasová aktivita. Mentor bude za svoju prácu patrične odmenený mzdou.
Ako často bude chodiť na vzdelávanie?
Väčšina vzdelávacích aktivít bude sústredená do času školských prázdnin. Okrem toho bude mať takýto mentor aj personalizovanú podporu v podobe mentoringu (čiže každý mentor bude nielen mentorovať, ale aj sám dostane mentoringovú podporu ako mentorovaný), ktorú mu poskytnú odborníci zabezpečení ministerstvom školstva. Toto sa bude odohrávať na individuálnej báze a v čase, na ktorom sa účastníci dohodnú.
Kde bude prebiehať vzdelávanie mentora? V Martine?
Vzdelávania budú v pilotnom roku spoločné pre mentorov v Martine a v Rožňave. Podľa aktuálnej, aj epidemiologickej situácie budú prebiehať buď online, alebo v niektorom z týchto miest (časť v jednom, časť v druhom), alebo formou sústredenia niekde mimo oboch lokalít. V nasledujúcich rokoch budú prebiehať skôr formou sústredení. Napíšem to veľmi jasne: ak je motivácia človeka k práci mentora taká, že potreba zúčastniť sa niekoľkých dní vzdelávania v lete mimo Martina by malo byť pre neho prekážkou, potom to zrejme nie je ten pravý. Ale ak je motivácia veľká a evidentná, ale z naozaj vážnych dôvodov nemôže odísť na dlhšie z domu, potom sme otvorení hľadať riešenia.
Kedy bude mentorovať ostatných pedagógov?
V čase, keď nebude vyučovať vo svojej škole. Mal by mať na túto činnosť vyhradené najmenej dva, ešte lepšie tri dni v týždni.
Je určený počet rokov praxe?
Takáto podmienka nie je stanovená. Očakávame však, že kolegov bude mentorovať niekto, kto má pracovnú skúsenosť a prax.
Je podmienkou zaradenia do projektu atestačná skúška?
Takáto podmienka nie je stanovená.
Môže v tomto projekte figurovať aj riaditeľ školy?
Áno, môže.
Máme šikovnú pani učiteľku z 1. stupňa ZŠ, ktorá by sa chcela zapojiť do projektu, ale nechce sa vzdať triednictva a vyučovania vo svojej triede. Dá sa to nejako riešiť?
Ideálne by bolo, aby učiteľka mohla 2-3 dni v týždni sa plne venovať mentoringu. Mohla by učiť tie predmety, ktoré nie sú nosné napr. ako výchovy a niekto by prevzal rolu triednej učiteľky. Zrejme podobne sa to rieši aj v prípade zástupkýň pre 1. stupeň ZŠ. Druhá možnosť by bola, aby učila iba SLJ a MAT napr. prvé 2 hodiny počas dňa a následne by sa mohla venovať mentoringu či už v svojej škole alebo na inej škole.
Aký je rozsah vzdelávania pre mentorov, ktorí sa zúčastnia projektu?
Školenie v mentoringu bude trvať 5 dní. Školenia v ostatných oblastiach okrem mentoringu budú trvať 4 dni na každú tému, čiže ďalších 12 dní. Predpokladaný termín realizácie mentoringového vzdelávania je august 2021. Pričom forma môže byť rôzna: prezenčná, ale aj online. Miestom prezenčnej formy vzdelávania môže byť Martin, Rožňava, ale aj iný kút Slovenska.
Aká je predpokladaná odmena za prácu mentora?
Hrubá mzda bude v sume 830 eur mesačne za 50% úväzok.
Koľko mentorov predpokladá projekt v regióne Turiec?
Predpokladáme, že vyškolíme a zaučíme 8 – 10 mentorov v regióne Turiec.
Ktoré sú dôležité termíny?
Do 30. 4. 2021 musia potenciálni mentori vyjadriť svoj záujem participovať na projekte a stať sa mentormi. Po ich prihláškach budeme požadovať súhlas riaditeľov škôl s účasťou týchto zamestnancov na projekte. Do 15.5.2021 vykonáme interview so záujemcami. Do 30.5. 2021 by sme radi navštívili záujemcov a videli ich v praxi – na vyučovacej hodine. Do 15.6.2021 by sme radi ukončili výberový proces tak, aby riaditelia príslušných škôl si vedeli urobiť organizáciu nasledujúceho školského roka.
Ako budete distribuovať informácie o možnosti prihlásiť sa do projektu?
Informácie spolu s dotazníkom budeme distribuovať po Veľkej noci riaditeľom škôl v regióne Turiec mailom.
Môžu sa výberového procesu na miesto mentora zúčastniť aj iní pedagogickí zamestnanci ako učitelia?
Áno, rátame s možnosťou prihlásiť sa aj pre špec. pedagógov, vychovávateľov atď. Každý však musí prejsť riadnym výberovým procesom.
Kto bude znášať cestovné náklady účastníkov na školenie? Mentor, škola zúčastnená na projekte alebo regionálne centrum?
Cestovné náklady na školenia bude znášať Regionálne centrum podpory učiteľov.
Kto bude vzdelávať mentorov?
Vzdelávanie bude prebiehať cez MPC.
K akému dátumu bude podpísaná pracovná zmluva medzi Regionálnym centrom podpory učiteľov a mentorom?
Zmluva bude podpísaná k 1. 9. 2021 a bude podpísaná na jeden rok s predpokladom ďalšieho predĺženia. Podmienkou je účasť na vzdelávaní v lete.
S koľkými školami bude v rámci svojej pôsobnosti mentor spolupracovať?
Predpokladáme, že každý mentor bude mať na starosti 4 – 6 škôl v regióne.